"Mint csepp a tengerben,
vagy mint egy homokszem,
csak annyit érnek az évek
az örökléthez mérten."
Éjjel-nappali ügyelet
0-24 óráig hívható

Mobil: +36 20 458 3883
Győr: 06-96/415-062
Pannonhalma: 06-96/471-076

Szolgáltatásaink

Halottszállító ügyelet
Hívható a 06-96/415-062 vagy 06-96/471-076-os telefonszámokon 0-24 óráig. A hívástól számítva nappal 1 órán belül, éjszaka 1,5 órán belül a haláleset helyszínére érkeznek ügyeleti munkatársaink, akik a szükséges dokumentumok ellenőrzése illetve kitöltése után, kegyeletteljesen szállítókoporsóba helyezik az elhunytat és a kijelölt halottasházba vagy kórházi proszektúrára szállítják. Kollégáinknál igény szerint, halott-öltöztetés is megrendelhető.

Koporsós temetés
A szociálistól az exkluzívig - minden igényt kielégítő - koporsós temetések szolíd árakon. Bemutatótermeinkben a hagyományos koporsótól az amerikai típusú szarkofágig széles választék áll a hozzátartozók rendelkezésére. Egyedi igény szerinti koporsók rövid szállítási határidővel megrendelhetők. Nálunk a sírásás is formaruhában történik. Győri nagy köztemetők viszonylatában a koporsót a ravataltól a sírig gyári ezüstmetál Mercedes pompaautóval szállítjuk, gyászzene vagy harangszó kíséretében. Munkatársaink jó kiállású, nagy tapasztalattal rendelkező alkalmazottak, összeszokott és kegyeletteljes munkájuk elismeréseként számtalan köszönetnyilvánítást kapunk - temetések után - a hozzátartozóktól.

Urnás (hamvasztásos) temetés
A koporsós temetések koreográfiájának megfelelően, rövid határidővel vállalunk hamvasztás utáni búcsúztatókat. Szintén széles választék van irodáinkban különböző urnákból, az egyszerűbb kerámiáktól a díszesebb porcelánon át a különböző fémurnákig. Koporsós sírba történő urnabetemetésekhez ajánlunk fából készült urnakoporsókat, melyek a hagyományos koporsók kicsinyített, stilizált másolatai. Ez utóbbiak általában selyembéléssel vannak ellátva és ugyanúgy feliratozhatók, mint a nagy koporsók. Munkatársaink, sírba történő urnaelhelyezéskor, minden alkalommal urnaleeresztőt használnak, mely a szomorú pillanatot ünnepélyesebbé teszi.

Hamvasztás előtti búcsúztató
Igény szerint megoldható ez a viszonylag ritkán alkalmazott temetkezési forma, mikor is egy kölcsönzött koporsóban kerül az elhunyt felravatalozásra és a búcsúztató után történik meg a hamvasztás.

Hamvak elvitele Manapság egyre terjedő, nem titkoltan a legolcsóbb szolgáltatás. A hamvasztás után akár a hamvasztó-üzemi műanyag urnabélésben, akár a hozzátartozó által megvásárolt díszurnában elvihetők a hamvak, irodáinkban történő személyes átvétellel. Megjegyzendő, hogy ezen urnaelvitelhez a jelenlegi jogszabályok értelmében nem szükséges ÁNTSZ vagy egyéb hatósági engedély.

Exhumálás
Cégünk szolid árakon vállal exhumálásokat, természetesen a szükséges engedélyek beszerzésével együtt. Viszonylag gyakori a hozzátartozók részéről olyan exhumálás, mikor is a maradványokat elhamvasztatják és urnás sírba, vagy más hozzátartozóik sírjába helyeztetik át. Természetesen újratemetést vállalunk akár egyazon temetőn belül, akár másik temetőbe történő szállítással egybekötve.

Kriptás temetés
Akár temetői családi kriptáról, akár templomi (többnyire altemplomi) kriptáról legyen szó, alkalmazottaink nagy szaktudással helyezik el a koporsót a sírboltban. Természetesen a kriptanyitás- és zárás, továbbá az ehhez szüksége ÁNTSZ engedély beszerzése megrendelhető temetés-felvételi irodáinkban. Fontos tudnivaló, hogy ilyen temetések alkalmával az elhunytat kettős koporsóba kell helyezni és légmentesen lezárni. Az ehhez szükséges fémbetétek az összes általunk forgalmazott koporsótípushoz rendelkezésre állnak.

Bel- és külföldi halottszállítás
Nálunk a bel- és külföldi szállításoknál egységes kilométer-költséget számolunk fel, rendkívül kedvező tarifával. Nem európai uniós övezetbe történő (vagy onnan hazahozandó) elhunytak szállításához vállaljuk a hatósági engedélyek beszerzését, továbbá a vámoltatást.

Kiegészítő szolgáltatásaink
Irodáinkban vállalunk a megyei napilapba történő gyászhirdetés-feladást, koszorú, sírcsokor, koporsódísz és egyéb kegyeleti virágmegrendelést.
Vállalunk teljes körű ügyintézést, többek között: kórházi dokumentumok beszerzése, halotti anyakönyvi kivonat elkészíttetése, különféle ÁNTSZ engedélyek (pl. rátemetési-, kriptanyitási-, exhumálási-, stb.) soron kívüli intézése.

Szociális és köztemetés
Az illetékes önkormányzatokkal együttműködve lehetőség van irodáinkban szociális illetve köztemetések megrendelésére. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a temetési szertartás lebonyolításakor minden esetben ugyanolyan kegyelet teljesen és odaadóan végezzük munkánkat, függetlenül a temetés költségeitől, tehát nálunk nincs megkülönböztetve I. II. vagy III. osztályú temetés! Hitvallásunk, hogy a halálban nincs gazdag vagy szegény, és a végtisztesség mindenkit megillet.